Tag: คอม

Imperial Pacific International Holdings Limited

Imperial Pacific International Holdings Limited เผชิญกับการต่ออายุใบอนุญาตคาสิโน ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและ บริษัท ที่อยู่ภายใต้การก่อสร้างอิมพีเรียลพาเลซไซปันรายงานว่าจะถูกปรับด้วยเงิน 375,000 ดอลลาร์สำหรับการชำระเงินล่าช้าของค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตคาสิโนประจำปี ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Saipan Tribune บริษัท Imperial Pacific International Holdings Limited จำเป็นต้องส่งมอบค่าใช้จ่าย 15 ล้านดอลลาร์ต่อปีก่อนกำหนดเส้นตาย 12 สิงหาคม […]

September 4, 2019