Tag: การพนันออนไลน์

Gary, Spectacle เห็นด้วยกับเรื่อง City’s Take จาก Hard Rock Casino

สภาเทศบาลเมือง Gary และผู้ดำเนินการคาสิโน Spectacle Entertainment LLC ได้ตกลงกันเกี่ยวกับการใช้เงินของเมืองจากการดำเนินการพนันคาสิโนของคาสิโน Hard Rock ในอนาคตที่วางแผนจะตั้งอยู่ใกล้ทางด่วน Borman นอกถนน Burran และเปิดประตูโดย สิ้นปีหน้า ในระหว่างการประชุมวันอังคารเจ้าหน้าที่ของเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อตกลงที่จะเห็นว่าแกรี่ได้รับ 3% ของรายรับรวมที่ปรับแล้วของคาสิโน ส่วนแบ่งของเมืองจะต้องไม่ต่ำกว่า 6.15 ล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้ยังจะได้รับอีก 3% จากรายรับจากการเดิมพันกีฬา ปรากฏการณ์เห็นด้วยที่จะให้เมืองล่วงหน้า […]

October 18, 2019