ไพ่มี52 ใบ
September 15, 2020

ทำไมไพ่มี52 ใบ

By kom

ความรู้เรื่องไพ่ ทำไมไพ่สำรับหนึ่งมี 52 ใบ และความหมายบนรูปหน้าไพ่ มาดูเฉลยกัน..

ไพ่ 1 สำรับหมายถึง 1 ปี

จำนวนไพ่ 52 ใบ จะหมายถึงจำนวนสัปดาห์ใน 1 ปี

ไพ่ 52 ใบจะแบ่งออกเป็น 4 ชุดๆละ 13 ใบ หมายถึง ข้างขึ้นข้างแรม

ผลรวมจำนวนแต้ม บนหน้าไพ่ทั้ง 52 ใบ จะเท่ากับ 364 แต้ม

โดยแจ็ค = 11 ควีน = 12 คิงส์ = 13 และ ไพ่ joker ใบแรก จะแทน 1 แต้ม รวมแล้วจะได้ 365 แต้ม ซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี ส่วน joker ใบที่สอง จะแทนปี อธิกสุรทิน ที่เดือน กุมภาพันธ์มี 29 วัน

ใน 1 สำรับ จะประกอบด้วย

ไพ่สีแดง จำนวน 26 ใบ และ ไพ่สีดำ อีกจำนวน 26 ใบ

ซึ่งมีความหมายว่า โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ได้รับแสง จากดวงอาทิตย์ และ ส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ โดยไพ่สีแดง หมายถึงโลกฝั่งตะวันออก ส่วนไพ่สีดำ หมายถึงโลกฝั่งตะวันตก

ไพ่ jack, queen และ king จะแทนธรรมชาติของมนุษย์

โดย jack หมายถึง ชายหนุ่ม

..king หมายถึง ชายสูงวัย

..queen จะหมายถึง หญิงสาว

ดอก จิก ….ข้าวหลามตัด ….โพธิ์แดง

…..โพธิ์ดำ

จะแทน 4 สิ่ง ที่มีสำคัญในชีวิต คนเรา โดย

ดอกจิก หมายถึง ความรู้

ข้าวหลามตัด หมายถึง เงินทอง ทรัพย์สมบัติ

โพธิ์แดง หมายถึง ความรัก

โพธิ์ดำ หมายถึง ความตาย

jack ดอกจิก จะหันหลังให้ดอกจิก ส่วน

king ดอกจิก จะหันข้างให้

นั้นก็แปลว่า ในวัยเด็กนั้น จะไม่ค่อยชอบศึกษาหาความรู้ แต่จะชอบการเที่ยวเล่นมากกว่า แต่พอโตขึ้นก็หันมาให้ความสำคัญ ในการหาความรู้มากขึ้น

jack ข้าวหลามตัด จะหันข้างให้ข้าวหลามตัด ส่วน

..king ข้าวหลามตัด จะจ้องมองไปที่ข้าวหลามตัดตรงๆ ซึ่งก็หมายถึง

คนเมื่ออยู่ในวัยหนุ่ม จะไม่สนใจสะสมทรัพย์สมบัติเก็บออมเงินทอง คือยังใช้จ่ายเงินตามใจตัวเอง หาได้มากก็ใช้มาก แต่พออายุมากขึ้น ก็เริ่มรู้จักวางแผนการใช้เงิน เนื่องมาจากมีความรับผิดชอบมากขึ้น

jack โพธิ์แดง จะหันหน้ามอง ไปที่โพธิ์แดง ส่วน

..king จะหันมองเพียงข้าง

หมายถึง เมื่อวัยหนุ่มคนเรา จะสนใจในเรื่องของความรักใคร่มาก เป็นพิเศษ เมื่ออายุมากขึ้น ความสนใจเรื่องนี้ ก็จะน้อยลง แต่ไปให้ความสนใจ ในเรื่องอื่นแทน เช่น หน้าที่การงาน หรือ เงินทองทรัพย์สมบัติ

ไพ่โพธิ์ดำ เป็นเพียงอย่างเดียวที่ทั้ง jack ,queen และ king หันหลังให้ทั้งหมด เปรียบได้กับคน ที่ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชายทั้งแก่และหนุ่มสาว ต่างก็ไม่มีใครอยากตาย กลัวความตายกันทั้งนั้น….